Tag: funny irishman jokes

Irishman takes his goldfish to the vet

Irishman takes his goldfish to the vet says its got epilepsy. The vet says “it looks calm enough to me” Paddy says “I haven’t taken it out the fuckin bowl yet!

{- Swipe For Next Post -}